Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Tây Tựu

NGUYỄN VIẾT CHUNG

Mã số thuế: 0102628442

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


CHU HỮU DIỆN

Mã số thuế: 0105327267

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Tây tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


TRẦN MẠNH HÀ

Mã số thuế: 0105819484

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: thôn Thượng, Xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


CHI NHÁNH 789.4 - TỔNG CÔNG TY 789

Mã số thuế: 0100107613-005

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


TRẦN THỊ VÂN ANH

Mã số thuế: 0102496274

Đại diện pháp luật: Trần Thị Vân Anh

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


CHU THỊ THUÝ

Mã số thuế: 0105432180

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Hoa mai, đội 11, thôn Hạ, xã Tây tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội