Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã Tây Mỗ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 0105819195

Đại diện pháp luật: Ngô Thu Thuý

Địa chỉ: Khu A cụm trường TH chuyên nghiệp & dạy nghề Tây Mỗ, Xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


CÔNG TY CHẾ BIẾN PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ VI SINH (NA XU)

Mã số thuế: 0100702468

Đại diện pháp luật: Lê Hoài bắc

Địa chỉ: Thôn mưu nha, xã tây mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


LƯU THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0101455571

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Mai Hương

Địa chỉ: Thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


NGHIÊM THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0101049509

Đại diện pháp luật: Nghiêm Thị Thanh Hương

Địa chỉ: Xóm Dưới, Xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


TỔ HỢP TÁC HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0100697218

Đại diện pháp luật: Đào Thế Chương

Địa chỉ: Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


CÔNG TY LIÊN DOANH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100113462

Đại diện pháp luật: Phan Xuân Định

Địa chỉ: Xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT HOÀ

Mã số thuế: 0103643820

Đại diện pháp luật: Zhong Shen

Địa chỉ: Thôn Nhuệ Giang, xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


ĐỖ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0104038047

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: đường70, thôn Miêu Nha, xã Tây mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


ĐỖ VĂN CHÍCH

Mã số thuế: 0103469837

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Miêu nha, xã Tây mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội


LƯU THẾ HÙNG

Mã số thuế: 0104633776

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Miêu Nha, Tây mỗ, Xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội