Tìm thấy (39) doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU GIANG NGÂN HÀ

Mã số thuế: 3603440849

Đại diện pháp luật: Phan Văn Giang

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 6, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH SƠN

Mã số thuế: 3603657513

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngạn

Địa chỉ: tổ 11, ấp 2, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 3603647716

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùy Phát

Địa chỉ: Tổ 2, ấp 1, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SUỐI XANH ELANOTA

Mã số thuế: 3603646102

Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Hải

Địa chỉ: Tổ 5, ấp 5, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CỬA SẮT Á CHÂU

Mã số thuế: 3603635407

Đại diện pháp luật: Đặng Thành Nhân

Địa chỉ: Tổ 6, ấp 1, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH PHƯỚC TUYỀN ĐQ

Mã số thuế: 3603632903

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Tuyền

Địa chỉ: Tổ 10, ấp 1, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG AN PHƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 3603582829

Đại diện pháp luật: Lý Văn Thoòng

Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LIÊN SƠN

Mã số thuế: 3603569634

Đại diện pháp luật: Nguyễn Long Sang

Địa chỉ: Tổ 1, ấp 6, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH NGUYÊN TUYỀN TÀI

Mã số thuế: 3603534222

Đại diện pháp luật: Lê Minh Tạo

Địa chỉ: Tổ 9, ấp 1, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ẤP 7 - THANH SƠN

Mã số thuế: 3603482863

Đại diện pháp luật: Võ Văn Tùng

Địa chỉ: Tổ 16, ấp 7, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Đồng Nai