Tìm thấy (20) doanh nghiệp tại Xã Phú Hòa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY MẶC ÂN CHÂU

Mã số thuế: 3603636697

Đại diện pháp luật: Vũ Quốc ân

Địa chỉ: Khu dân cư 17, ấp 3, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI KHÁNH LỘC ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603618673

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lâm

Địa chỉ: Khu dân cư 20, ấp 2, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN TOÀN TÂM HAI

Mã số thuế: 3603521576

Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Tài

Địa chỉ: Khu dân cư 18, ấp 4, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH LÊ VIỆT

Mã số thuế: 3603288016

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hương

Địa chỉ: Số 228, ấp 1, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÕ THUẬT THANH BÌNH

Mã số thuế: 3603234518

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thanh

Địa chỉ: Số 247, Khu dân cư 02, ấp 1, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


HỢP TÁC XÃ PHÚ LÂM

Mã số thuế: 3602980841

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lâm

Địa chỉ: ấp 2, xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC TOÀN ĐỨC

Mã số thuế: 3602971068

Đại diện pháp luật: Trần Dũng

Địa chỉ: Số 01, ấp 2, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ HOÀ

Mã số thuế: 3602245034

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 2, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Mã số thuế: 3602172837

Đại diện pháp luật: Dương Bá Cường

Địa chỉ: ấp 2, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai


CÔNG TY TNHH CA CAO TRỌNG ĐỨC

Mã số thuế: 3600798643

Đại diện pháp luật: Đặng Tường Khanh

Địa chỉ: 12, Khu dân cư 16, ấp 4, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai