Tìm thấy (145) doanh nghiệp tại Huyện Tủa Chùa

TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG ĐUN

Mã số thuế: 5600325048

Đại diện pháp luật: Ngô Sơn Ngân

Địa chỉ: Loọng Phạ, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG ĐUN 2

Mã số thuế: 5600321565

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thao

Địa chỉ: Bản hột, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG ĐUN SỐ 1

Mã số thuế: 5600320843

Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường

Địa chỉ: Bản Đun, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG ĐUN

Mã số thuế: 5600320392

Đại diện pháp luật: Vũ Thuỳ Lan

Địa chỉ: Bản đun, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


UBND XÃ MƯỜNG ĐUN

Mã số thuế: 5600190175

Đại diện pháp luật: Lường Văn Dịch

Địa chỉ: Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG PTDTBT THCS TỦA THÀNG

Mã số thuế: 5600324189

Đại diện pháp luật: Trương Thanh Tịnh

Địa chỉ: Thôn Làng Vùa 2, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON TỦA THÀNG SỐ 1

Mã số thuế: 5600321808

Đại diện pháp luật: Lò Thị Thơm

Địa chỉ: Thôn Làng vùa 2, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON TỦA THÀNG SỐ 2

Mã số thuế: 5600321029

Đại diện pháp luật: Hà Thị Hạnh

Địa chỉ: Thôn Tà huổi tráng 2, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC TỦA THÀNG SỐ 2

Mã số thuế: 5600320547

Đại diện pháp luật: Điêu Chính Vén

Địa chỉ: Thôn Làng vùa 2, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên


TRƯỜNG PTDT BT TH TỦA THÀNG SỐ 1

Mã số thuế: 5600320378

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu

Địa chỉ: Làng vùa 2, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên