Tìm thấy (461) doanh nghiệp tại Huyện Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HƯNG PHÚC

Mã số thuế: 5600334236

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Phúc

Địa chỉ: Bản Xẻ, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢN NAM

Mã số thuế: 5600333761

Đại diện pháp luật: Quản Trọng Bắc

Địa chỉ: Trung Tâm xã Phu Luông, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên


CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT MINH

Mã số thuế: 5600334229

Đại diện pháp luật: Hà Duy Minh

Địa chỉ: Số nhà 02, Chợ Bản Phủ, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THANH THẢN

Mã số thuế: 5600334243

Đại diện pháp luật: Hà Đào Thanh

Địa chỉ: Đội 5, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên


CÔNG TY TNHH MĂC CA MƯỜNG THEN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600324118

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Trường

Địa chỉ: Bản Na Há, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHU LUÔNG

Mã số thuế: 5600274315

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phu luông, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHU LUÔNG

Mã số thuế: 5600269682

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phu luông, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên


TRƯỜNG PTDT BT TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHU LUÔNG

Mã số thuế: 5600203850

Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Tuỵ

Địa chỉ: Xã Phu Luông, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA TÔNG

Mã số thuế: 5600269266

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Na Tông, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 XÃ NA TÔNG

Mã số thuế: 5600207615

Đại diện pháp luật: Trần Thị Vui

Địa chỉ: Xã Na Tông, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên, Điện Biên