Tìm thấy (600) doanh nghiệp tại Huyện Đắk Song

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN THANH TÂM

Mã số thuế: 6400425086

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV NÔNG NGHIỆP XANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400427012

Đại diện pháp luật: Tô Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn Đắk Kuăl 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUẨN FARM ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400405682

Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chuẩn

Địa chỉ: Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ NHÀN

Mã số thuế: 6400404110

Đại diện pháp luật: Lê Văn Lý

Địa chỉ: Thôn Đắk Sơn III, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÒA PHÁT

Mã số thuế: 6400397992

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


HỢP TÁC XÃ CƯA XẺ GỖ VƯỜN TÂN BÌNH

Mã số thuế: 6400388772

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Bình

Địa chỉ: Thôn Tân Bình 2, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG THẠNH

Mã số thuế: 6400331543

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt

Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN

Mã số thuế: 6400306681

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH NHỊP HẰNG

Mã số thuế: 6400302849

Đại diện pháp luật: Đậu Thị Thủy Hằng

Địa chỉ: Thôn Đắk Hoà I, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OANH LIÊN ĐẮK SONG

Mã số thuế: 6400300231

Đại diện pháp luật: Trần Thị Oanh

Địa chỉ: Số 54, thôn Đắk Hòa I, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông