Tìm thấy (302) doanh nghiệp tại Huyện Krông Bông

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YANG MAO

Mã số thuế: 6000764479

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Buôn Mnang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN GIANG

Mã số thuế: 6000764020

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỢP HƯNG

Mã số thuế: 0314322826-001

Đại diện pháp luật: Phan Thái Bình Dương

Địa chỉ: Buôn Tân, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG NGUYÊN TẠI KRÔNG BÔNG

Mã số thuế: 6000151779-003

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Tuấn

Địa chỉ: Buôn Mghi, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP DÂU TẰM TƠ BA TUYẾN KRÔNG BÔNG

Mã số thuế: 6001687964

Đại diện pháp luật: Trần Phòng Tuyến

Địa chỉ: 025, Buôn Mnang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk.


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI YẾN NGỌC

Mã số thuế: 6000463016

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu Yến

Địa chỉ: Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG NGỌC

Mã số thuế: 6001571173

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu Yến

Địa chỉ: Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TRƯỜNG HỒNG

Mã số thuế: 6001550800

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu Yến

Địa chỉ: Buôn Khóa, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG

Mã số thuế: 6001537373

Đại diện pháp luật: Vũ THị HằNG

Địa chỉ: Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


BAN PHÁT TRIỂN XÃ CƯ DRĂM

Mã số thuế: 6001505815

Đại diện pháp luật: Y Sự Byă

Địa chỉ: Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk