Tìm thấy (302) doanh nghiệp tại Huyện Krông Bông

CÔNG TY TNHH FIRE GOLD

Mã số thuế: 6001705807

Đại diện pháp luật: Trương Hồng Quân

Địa chỉ: Buôn Choăh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH MTV TRUNG QUÂN SOLAR

Mã số thuế: 6001708318

Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Thu

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Khuê Ngọc Điền, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP YANG MAO

Mã số thuế: 6001510815

Đại diện pháp luật: Trần Mậu Định

Địa chỉ: Buôn Mnang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


BAN PHÁT TRIỂN XÃ YANG MAO

Mã số thuế: 6001449536

Đại diện pháp luật: Y Nguyên Byă

Địa chỉ: UBND xã Yang Mao, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


TRẦN THỊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 6001125683

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Yang Mao, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắc Lắc


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VƯỢNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 6001068040

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Vượng

Địa chỉ: Buôn MNơng Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO YANG MAO

Mã số thuế: 6000920569

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 6000737429

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Nguyên

Địa chỉ: Buôn M Ghi, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


UBND XÃ YANG MAO

Mã số thuế: 6000649797

Đại diện pháp luật: Trần Mậu Quyết

Địa chỉ: Buôn Mnang Dơng, Yang Mao, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk


TRƯỜNG TIỂU HỌC YANG MAO

Mã số thuế: 6000768032

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Buôn Năng Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk