Tìm thấy (25) doanh nghiệp tại Xã Lộc Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LỘC THUẬN

Mã số thuế: 3801205269

Đại diện pháp luật: Phan Văn Phước

Địa chỉ: ấp 6, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH ANH VINH BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801195067

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh

Địa chỉ: ấp 4, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU ANH MINH

Mã số thuế: 3801181561

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Phương

Địa chỉ: ấp 3A, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VẬN TẢI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3801178382

Đại diện pháp luật: Đặng Hùng Cường

Địa chỉ: ấp 2, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


HỢP TÁC XÃ ĐIỀN THUẬN

Mã số thuế: 3801168352

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuấn

Địa chỉ: ấp 8, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH TÍNH

Mã số thuế: 3801143541

Đại diện pháp luật: Phan Thành Tính

Địa chỉ: ấp 10, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ QUYẾT CHÍ

Mã số thuế: 3801133448

Đại diện pháp luật: Trần Thiện Trường

Địa chỉ: ấp 8, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ PHÁT

Mã số thuế: 3801129868

Đại diện pháp luật: Trần Lê Quốc Dương

Địa chỉ: 57 ấp 9, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SÔNG BÉ

Mã số thuế: 3801108498

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Nghĩa

Địa chỉ: ấp 7, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SỐ 18

Mã số thuế: 3801052037

Đại diện pháp luật: Bùi Quang Viên

Địa chỉ: ấp 5, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước