Tìm thấy (1.046) doanh nghiệp tại Huyện Lộc Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN ĐẤU

Mã số thuế: 3801234622

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đấu

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ GIA

Mã số thuế: 3801234252

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hiền

Địa chỉ: ấp 7, Xã Lộc Hòa, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3801238553

Đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyên Phong Phú

Địa chỉ: Số 90, khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁN BỘ THU THUẾ TT THANH BÌNH

Mã số thuế: 3801232953

Đại diện pháp luật: Uông Thanh Quang

Địa chỉ: KP Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁN BỘ THU THUẾ XÃ PHƯỚC THIỆN

Mã số thuế: 3801232946

Đại diện pháp luật: Uông Thanh Quang

Địa chỉ: KP Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁN BỘ THU THUẾ XÃ HƯNG PHƯỚC

Mã số thuế: 3801232872

Đại diện pháp luật: Uông Thanh Quang

Địa chỉ: KP Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁN BỘ THU THUẾ XÃ THIỆN HƯNG

Mã số thuế: 3801232865

Đại diện pháp luật: Uông Thanh Quang

Địa chỉ: KP Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁN BỘ THU THUẾ XÃ THANH HÒA

Mã số thuế: 3801232858

Đại diện pháp luật: Uông Thanh Quang

Địa chỉ: KP Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁN BỘ THU THUẾ XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 3801232840

Đại diện pháp luật: Uông Thanh Quang

Địa chỉ: QL13, KP Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước


CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NHUNG HIỂN

Mã số thuế: 3801233146

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhung

Địa chỉ: Số 113, Đường 7 tháng 4, Khu phố Ninh Phú, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước