Tìm thấy (1,087) doanh nghiệp tại Huyện Tri Tôn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VINACAM TRI TÔN

Mã số thuế: 1602011071

Đại diện pháp luật: Lâm Thành Kiệt

Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


LÊ QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1600967739

Đại diện pháp luật: Lê Quốc Thái

Địa chỉ: ấp Tân Lợi Xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1600905348

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân

Địa chỉ: xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 1600883983

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trúc Phương

Địa chỉ: Chợ Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


NGUYỄN THỊ TUYỀN

Mã số thuế: 1600836140

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyền

Địa chỉ: ấp Tân Bình Xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1600743506

Đại diện pháp luật: Trần Thị Pha

Địa chỉ: xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


DOANH NGHIỆP TN ÚT NGON

Mã số thuế: 1600659484

Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngon

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC HỌC CƠ SỞ TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1600674531

Đại diện pháp luật: Trần Hải Tùng

Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


DOANH NGHIỆP TN TRUNG THẮNG

Mã số thuế: 1600598182

Đại diện pháp luật: Huỳnh An Tuấn

Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


UBND XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1600367280

Đại diện pháp luật: Hà Minh Giàu

Địa chỉ: Xã Tân Tiến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang