Tìm thấy (15.820) doanh nghiệp tại An Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VỌNG THÊ

Mã số thuế: 1602133513

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trị

Địa chỉ: Tổ 3 ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn, An Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI

Mã số thuế: 1602134732

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tuấn

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thắng, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI MINH HÂN PHÁT

Mã số thuế: 1602130777

Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhí

Địa chỉ: Số 378, ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯỜNG THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1602131040

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hường

Địa chỉ: Thửa đất số 73, Tờ bản đồ số 36, ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẶT TRỜI ĐỎ THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1602133802

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh

Địa chỉ: ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, An Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN ÓC EO

Mã số thuế: 1602133305

Đại diện pháp luật: Lê Tường Vi

Địa chỉ: Đường Gò Cây Thị, ấp Trung Sơn, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, An Giang


CÔNG TY TNHH HÓA SINH OMEGA

Mã số thuế: 1602133993

Đại diện pháp luật: Hà Xuân Hải

Địa chỉ: Số 519/3 Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1602135158

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Hoàng

Địa chỉ: ấp Hòa Lợi II, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH DOMASCA IHOUZZ LAND

Mã số thuế: 1602135447

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hùng

Địa chỉ: ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH DẠY THÊM HỌC THÊM CƯỜNG DUNG

Mã số thuế: 1602133425

Đại diện pháp luật: Lâm Chí Hiền

Địa chỉ: Tổ 45, ấp Phú Hòa 1, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang