Tìm thấy (2,782) doanh nghiệp tại Thành Phố Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Mã số thuế: 6101246321

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tình

Địa chỉ: Gia Hội, Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


HỢP TÁC XÃ ĐĂK NĂNG

Mã số thuế: 6101234069

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Phương

Địa chỉ: Thôn Rơ Wăk, Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã số thuế: 6101180430

Đại diện pháp luật: Phan Đình Kiên (P.hiệu trưởng)

Địa chỉ: Rơ Woăk, Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 6101107261

Đại diện pháp luật: Võ Thị Yến

Địa chỉ: Xã Đăk Năng, Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


UBND XÃ ĐĂK NĂNG

Mã số thuế: 6100317812

Đại diện pháp luật: A Đam

Địa chỉ: Thôn IaHội, Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


UNT XÃ ĐĂK NĂNG

Mã số thuế: 6100143450-100

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đăk Năng, Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6101265564

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệu

Địa chỉ: Thôn Plei Dơ Rợp, Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH KON TUM

Mã số thuế: 6101157375

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường Đồng Nai, Xã Chư Hreng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Mã số thuế: 6101109371

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Kim Hoa

Địa chỉ: Thôn Đăk Prông, Xã Chư Hreng, Xã Chư Hreng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN

Mã số thuế: 6101107286

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng

Địa chỉ: Xã Chư Hreng, Xã Chư Hreng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum