Tìm thấy (4,898) doanh nghiệp tại Kon Tum

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101260703

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101259144

Đại diện pháp luật: Võ Văn Trực

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6101258302

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Quốc

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


CÔNG TY TNHH 11-3 IAHDRAI

Mã số thuế: 6101256753

Đại diện pháp luật: Dương Trung Kiên

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101256584

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Lan

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101253456

Đại diện pháp luật: Dương Đình Vĩnh

Địa chỉ: thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101253470

Đại diện pháp luật: Dương Đình Vĩnh

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101253463

Đại diện pháp luật: Dương Đình Vĩnh

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ -CCT IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101253449

Đại diện pháp luật: Dương Đình Vĩnh

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum


BAN QLDA "SÁNG KIẾN KV NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SRKT ARTEMISININ" HUYỆN IA H'DRAI GIAI ĐOẠN 2018-2020

Mã số thuế: 6101246787

Đại diện pháp luật: Võ Văn Quang

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum