Tìm thấy (625) doanh nghiệp tại Huyện Cầu Ngang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KADAS PAPER

Mã số thuế: 2100610193

Đại diện pháp luật: Thạch Kim Danh

Địa chỉ: ấp Lạc Thạnh B, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 2100395690

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vị

Địa chỉ: ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM THI

Mã số thuế: 2100355810

Đại diện pháp luật: Thạch Thi

Địa chỉ: ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


DNTN CHÍ THÀNH

Mã số thuế: 2100193990

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Ngoạt

Địa chỉ: ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


TRƯỜNG MẨU GIÁO THẠNH HOÀ SƠN

Mã số thuế: 2100387241-009

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thạnh Hoà Sơn, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HOÀ SƠN

Mã số thuế: 2100387241-027

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thạnh Hoà Sơn, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


TRƯỜNG THCS THẠNH HOÀ SƠN

Mã số thuế: 2100387241-036

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thạnh Hoà Sơn, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


TRƯỜNG TH THẠNH HOÀ SƠN A

Mã số thuế: 2100387241-043

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thạnh Hoà Sơn, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


THẠCH THỊ SA MÂN

Mã số thuế: 2100541775

Đại diện pháp luật: Thạch Thị Sa Mân

Địa chỉ: Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh


TRẦN THỊ BÍCH NHIỆM

Mã số thuế: 2100529760

Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Nhiệm

Địa chỉ: ấp Lạc thạnh B, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh