Tìm thấy (4.693) doanh nghiệp tại Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ WAGYU VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500625552

Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy

Địa chỉ: Bản Thuông Cuông, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Sơn La


CÔNG TY CỔ PHẦN TSL

Mã số thuế: 5500623259

Đại diện pháp luật: Hồ Trọng Nhân

Địa chỉ: Bản Chiềng Đi 2, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Sơn La


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LIÊN HÒA

Mã số thuế: 5500622632

Đại diện pháp luật: Mùi Văn Hát

Địa chỉ: Bản Nôn, Xã Liên Hoà, Huyện Vân Hồ, Sơn La


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 38 TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500625601

Đại diện pháp luật: Đào Văn Tá

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La


CÔNG TY TNHH GIANG ANH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500625577

Đại diện pháp luật: Ninh Thị Hương

Địa chỉ: Số nhà 42, Đường Phan Đình Giót, Tiểu khu 34, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI SƠN LA

Mã số thuế: 5500621847

Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Túy

Địa chỉ: Số 225, Tiểu Khu Nhà Nghỉ, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La


CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CHÈ TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500625922

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hương

Địa chỉ: Tiểu khu Mía đường, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La


HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ HỮU CƠ HUA PĂNG

Mã số thuế: 5500626387

Đại diện pháp luật: Sa Thị Dịp

Địa chỉ: Tiểu khu bản Mòn, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La


HỢP TÁC XÃ GAI XANH AP1 SƠN LA

Mã số thuế: 5500626362

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hợi

Địa chỉ: Số nhà 37, tiểu khu 1, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La


HỢP TÁC XÃ MẬN HẬU SẠCH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500621131

Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Tuấn

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La