Tìm thấy (294) doanh nghiệp tại Huyện Ba Tơ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÁ 979

Mã số thuế: 4300859512

Đại diện pháp luật: Phan Trọng Lễ

Địa chỉ: 22 Đinh Chín, Tổ dân phố Tài Năng, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


TRƯỜNG MẦM NON BA GIANG

Mã số thuế: 4300832574

Đại diện pháp luật: Võ Thị Mỹ Trang

Địa chỉ: Thôn Nước Lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BA GIANG

Mã số thuế: 4300823724

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thành

Địa chỉ: Thôn Nước Lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BA GIANG

Mã số thuế: 4300770737

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thành

Địa chỉ: Thôn Nước Lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BA GIANG

Mã số thuế: 4300478193

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Nước Lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


UBND XÃ BA GIANG

Mã số thuế: 4300764035-020

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Ba Giang, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


TRƯỜNG MẦM NON BA XA

Mã số thuế: 4300832461

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phách

Địa chỉ: Thôn Nước Như, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BA XA

Mã số thuế: 4300718247

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Mang Krá, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BA XA

Mã số thuế: 4300716666

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nước Như, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BA XA

Mã số thuế: 4300382935

Đại diện pháp luật: Phạm văn ố

Địa chỉ: Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi