Tìm thấy (7.459) doanh nghiệp tại Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN NGỌC

Mã số thuế: 4401081532

Đại diện pháp luật: Lê Hy Viễn

Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Phú Yên


CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HIẾU HƯNG

Mã số thuế: 4401082695

Đại diện pháp luật: Lê Tấn Công Hiếu

Địa chỉ: Thôn Long Phụng, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Phú Yên


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT TÂM THÀNH

Mã số thuế: 4401081564

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thành

Địa chỉ: Thôn Mậu Lâm Nam, Xã Hoà Quang Nam, Huyện Phú Hoà, Phú Yên


VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM ASEAN

Mã số thuế: 4401082487

Đại diện pháp luật: Tô Đê Hạng

Địa chỉ: Thôn Mậu Lâm Bắc, Xã Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Phú Yên


CÔNG TY TNHH HUY THIÊN TUẤN

Mã số thuế: 4401081236

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Thiên

Địa chỉ: Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Phú Yên


CÔNG TY CỔ PHẦN SAGOTA Q SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401081388

Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Quyền

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên


CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401082889

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hòa

Địa chỉ: Thôn Phước Bình Nam, Xã Hòa Thành, Thị xã Đông Hoà, Phú Yên


CÔNG TY TNHH SOLAR GIA HIÊN PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401081067

Đại diện pháp luật: Đào Quang Thành

Địa chỉ: Đường Suối Bạc 3, thôn Phú Hữu, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên


CÔNG TY TNHH SOLAR NGÂN KHÁNH PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401081081

Đại diện pháp luật: Phan Bích Chi

Địa chỉ: Đường Suối Bạc 3, thôn Phú Hữu, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP CHÓP CHÀI

Mã số thuế: 4401082624

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: Đường Suối Bạc 3, Thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên