Tìm thấy (1.054) doanh nghiệp tại Huyện Phù Ninh

CÔNG TY TNHH HỪNG NGOAN

Mã số thuế: 2601050383

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngoan

Địa chỉ: Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THẢO

Mã số thuế: 2601049966

Đại diện pháp luật: Trần Quỳnh

Địa chỉ: Số nhà 14, Khu Đá Thờ, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH TM HOÀNG QUÂN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601050337

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình

Địa chỉ: Khu 8, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LỆ MỸ

Mã số thuế: 2600986638

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Khu 2, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ PT

Mã số thuế: 2600933668

Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thuận

Địa chỉ: Khu 1, lệ mỹ, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH THÀNH LINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600923243

Đại diện pháp luật: Trương Xuân Phương

Địa chỉ: Khu 6, lệ mỹ, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


TRƯỜNG MẦM NON LỆ MỸ

Mã số thuế: 2600831521

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hương

Địa chỉ: Khu 2, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ PHÚ MỸ

Mã số thuế: 2600597695

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyên

Địa chỉ: Khu 13, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


UBND XÃ LỆ MỸ

Mã số thuế: 2600531373

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vân

Địa chỉ: Khu 13, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ


TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ MỸ

Mã số thuế: 2600495816

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng

Địa chỉ: xã lệ mỹ, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ