Tìm thấy (786) doanh nghiệp tại Huyện Nghĩa Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ALPHA HOME

Mã số thuế: 0601204671

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thái

Địa chỉ: Đội 5 thôn Thành An, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


CÔNG TY TNHH TRỊNH THANH LONG

Mã số thuế: 0601178943

Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Long

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 0601165888

Đại diện pháp luật: Lại Thị Duyên

Địa chỉ: Xóm 3, Nam Điền, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0601161347

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


CÔNG TY TNHH PHẠM CHIẾN

Mã số thuế: 0601158834

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Chiến

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 0601158094

Đại diện pháp luật: Trần Văn Trình

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÌNH CƯƠNG NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0601077913

Đại diện pháp luật: Lại Văn Cương

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0601077494

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nam Điền, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG SON

Mã số thuế: 0600993134

Đại diện pháp luật: Trần Văn Phong

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0600652180

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định