Tìm thấy (425) doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Hưng

CÔNG TY TNHH TMDV LÂM THỊNH PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 1101967388

Đại diện pháp luật: Dương Trung Phi

Địa chỉ: ấp Trung Trực, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÚC TÂM

Mã số thuế: 1101896056

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Anh

Địa chỉ: Thửa đất số 558 tờ bản đồ số 8, ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC VĨNH HƯNG ( NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI )

Mã số thuế: 1101889690

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Chinh

Địa chỉ: ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TUYÊN BÌNH TÂY

Mã số thuế: 1101888016

Đại diện pháp luật: Võ Trần Vân Long

Địa chỉ: ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 1101866012

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Số 110, ấp Cả Cóc, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


TRƯỜNG MẦM NON TUYÊN BÌNH TÂY

Mã số thuế: 1101807049

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngành

Địa chỉ: ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYÊN BÌNH TÂY

Mã số thuế: 1101666253

Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Toàn

Địa chỉ: ầp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TUYÊN BÌNH TÂY

Mã số thuế: 1101664023

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Biên

Địa chỉ: ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 1101452364

Đại diện pháp luật: Dương Nguyễn Đình Huy

Địa chỉ: ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TUYÊN BÌNH TÂY HUYỆN VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 1101280228

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An