Tìm thấy (340) doanh nghiệp tại Huyện Than Uyên

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN MƯỜNG MÍT

Mã số thuế: 6200092552

Đại diện pháp luật: Lò Văn Tiển

Địa chỉ: Bản vè xã Mường Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG MÍT

Mã số thuế: 6200078484

Đại diện pháp luật: Phan Thị Cửu

Địa chỉ: xã Mường Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên, Lai Châu


TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG MÍT

Mã số thuế: 6200076871

Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hùng

Địa chỉ: Bản Khoang, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG MÍT

Mã số thuế: 6200069747

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Mường Mít, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG MÍT

Mã số thuế: 6200069722

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngọc Bích

Địa chỉ: xã Mường Mít, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên, Lai Châu


UBND XÃ MƯỜNG MÍT

Mã số thuế: 6200064763

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chài

Địa chỉ: , Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÀ HỪA

Mã số thuế: 6200070196

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Hương

Địa chỉ: xã Tà Hừa, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên, Lai Châu


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS TÀ HỪA

Mã số thuế: 6200070044

Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Ninh

Địa chỉ: xã Tà Hừa, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÀ HỪA

Mã số thuế: 6200069994

Đại diện pháp luật: Lương Xuân Trường

Địa chỉ: xã Tà Hừa, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên, Lai Châu


UBND XÃ TÀ HỪA

Mã số thuế: 6200064844

Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh

Địa chỉ: , Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên, Lai Châu