Tìm thấy (287) doanh nghiệp tại Huyện Tam Đường

HỢP TÁC XÃ ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 6200110321

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Cu

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 6200110353

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Loan

Địa chỉ: Bản Mường Cấu, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NẬM MỞ

Mã số thuế: 6200103204

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên

Địa chỉ: Bản Chu Va 8, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 6200102507

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Quý

Địa chỉ: Bản Hua Bó, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu


CÔNG TY CP CÁ NƯỚC LẠNH HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 6200093764

Đại diện pháp luật: Đào Cư Dũng

Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu


CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200092866

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Sinh

Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu


CÔNG TY CỔ PHÀN SÔNG ĐÀ 7.02

Mã số thuế: 6200091090

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn

Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu


HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HUA BÓ

Mã số thuế: 6200087961

Đại diện pháp luật: Nguyễn Qúy Bắc

Địa chỉ: Bản Hua Bó, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ SƠN BÌNH

Mã số thuế: 6200084696

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Diên

Địa chỉ: Bả 46 xã Sơn bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu


HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NGŨ CHỈ SƠN

Mã số thuế: 6200083036

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cảnh

Địa chỉ: Sã Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu