Tìm thấy (326) doanh nghiệp tại Huyện Sìn Hồ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DUYÊN HÀ

Mã số thuế: 6200111082

Đại diện pháp luật: Phan Văn Niêm

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN LẠC

Mã số thuế: 6200110346

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dương

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ BÌNH MINH LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200082762

Đại diện pháp luật: Quàng Văn ỉnh

Địa chỉ: Bản Can Hồ, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200077811

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Can Hồ, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200076938

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lùng Thàng, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON XÃ LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200073510

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: bản Can Hồ, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


UBND XÃ LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200067429

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Lùng Thàng, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP

Mã số thuế: 6200085354

Đại diện pháp luật: Lê Trọng Thành

Địa chỉ: Xã Lùng Thàng, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ MINH QUANG

Mã số thuế: 6200103532

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh

Địa chỉ: Bản Hồng Quảng II, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200091044

Đại diện pháp luật: Bùi Duy Hưng

Địa chỉ: bản Hồng Quảng 2, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu