Tìm thấy (452) doanh nghiệp tại Huyện Ngọc Hồi

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAMBOO TH

Mã số thuế: 6101275996

Đại diện pháp luật: Dương Thị Huệ

Địa chỉ: Thôn Đắk Tang, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯNG VƯƠNG PHÁT NGỌC HỒI

Mã số thuế: 6101277778

Đại diện pháp luật: A Hên

Địa chỉ: Nông Nội, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐĂK NA

Mã số thuế: 6101273766

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ: Thôn Đăk Tun, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 6101234333

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thuỷ

Địa chỉ: Thôn Đắk Wang, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN LẤP

Mã số thuế: 6101166813

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Địa chỉ: Thôn Cao Sơn, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SA LOONG

Mã số thuế: 6100906215

Đại diện pháp luật: Thao Phan

Địa chỉ: Thôn Giang Lốt, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Mã số thuế: 6100594647

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại

Địa chỉ: , Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI

Mã số thuế: 6100425342

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HUỆ

Mã số thuế: 6100424902

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Minh

Địa chỉ: Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

Mã số thuế: 6100424927

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tùng

Địa chỉ: Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum