Tìm thấy (266) doanh nghiệp tại Huyện Kon Plông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN TÀ ÂU

Mã số thuế: 6101277739

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH - BTN

Mã số thuế: 6101275499

Đại diện pháp luật: Võ Thanh Hùng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Kon Tum


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU KON TUM

Mã số thuế: 6101214665

Đại diện pháp luật: Huỳnh Huy Danh

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


HTX NÔNG NGHIỆP TUYẾT SƠN KON PLÔNG

Mã số thuế: 6101209619

Đại diện pháp luật: Bùi Quang Đạo

Địa chỉ: Măng Đen, Đăk Long, Kon Plông, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6101261432

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Anh

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP MINH CHÂU

Mã số thuế: 6101260686

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Hưng

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỮU 89

Mã số thuế: 6101260527

Đại diện pháp luật: Đào Thị Thanh Hương

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN KON PLÔNG

Mã số thuế: 6101260164

Đại diện pháp luật: Lê Thành Diễn

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MĂNG ĐEN XANH

Mã số thuế: 6101260118

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vương

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 6101258415

Đại diện pháp luật: Thạch Kim Tiến

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum