Tìm thấy (98) doanh nghiệp tại Xã Hòn Tre

CÔNG TY TNHH THIỆT HOÀN THIỆN

Mã số thuế: 1702164378

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệt

Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC HẢI SẢN NGỌC TRÂN

Mã số thuế: 1702161338

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Bạch

Địa chỉ: Số 159, tổ 4, ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HỒNG PHÚ

Mã số thuế: 1702153785

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thúy Hồng

Địa chỉ: Số 180, ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1702152407

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm

Địa chỉ: ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1702152397

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm

Địa chỉ: ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1702152372

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm

Địa chỉ: ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1702152333

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm

Địa chỉ: ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHAI THÁC THÀNH ĐỒNG LỢI

Mã số thuế: 1702127577

Đại diện pháp luật: Tô Vạn Khắc

Địa chỉ: Tổ 4, ấp 3, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NGUYỆN

Mã số thuế: 1702119696

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xía

Địa chỉ: ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang


BAN QUẢN LÝ THU GOM RÁC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1702102212

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thắng

Địa chỉ: ấp I, Xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang