Tìm thấy (353) doanh nghiệp tại Huyện KHánh Vĩnh

CÔNG TY TNHH KHÁNH VĨNH SƠN

Mã số thuế: 4201908656

Đại diện pháp luật: Huỳnh Nam Trung

Địa chỉ: 219 Thôn Ngã Hai, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG LẬP

Mã số thuế: 4201914593

Đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng Lập

Địa chỉ: Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH TM DV THANH TUẤN

Mã số thuế: 4201914836

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MINH KIÊN

Mã số thuế: 4201910278

Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Cường

Địa chỉ: Thôn Cà Thiêu, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT KH

Mã số thuế: 4201907236

Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH TMDV RỒNG PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 4201532040

Đại diện pháp luật: Huỳnh Lan Sinh

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


XÃ SƠN THÁI

Mã số thuế: 4201519829

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sơn Thái, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


TRƯỜNG MẦM NON ANH ĐÀO

Mã số thuế: 4201180102

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THÁI

Mã số thuế: 4200694899

Đại diện pháp luật: Cà Tam

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI

Mã số thuế: 4200954498

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa