Tìm thấy (390) doanh nghiệp tại Huyện Yên Thuỷ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGÔI SAO

Mã số thuế: 5400519705

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồ Hưng

Địa chỉ: Xóm Yên Tân, Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 5400519712

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Bằng

Địa chỉ: Xóm Ráng, Xã Đa Phúc, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI AN HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400460480

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Dịu

Địa chỉ: Xóm Công nhân, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGỌC VIỆT

Mã số thuế: 5400508421

Đại diện pháp luật: Quách Mạnh Tân

Địa chỉ: Xóm Thung, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5400507555

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng

Địa chỉ: Xóm 3 Cầu, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN YÊN THỦY

Mã số thuế: 5400497346

Đại diện pháp luật: Phạm Ngoc Quang

Địa chỉ: Xóm Liên Tiến, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIANG SƠN

Mã số thuế: 5400495719

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Xinh

Địa chỉ: Xóm Nghìa 1, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 5400489384

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thúy

Địa chỉ: Xóm Dương I, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH TH TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 5400486383

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH HÙNG TRANG MOBILE

Mã số thuế: 5400484139

Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Hùng

Địa chỉ: Phố Dương, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình