Tìm thấy (451) doanh nghiệp tại Huyện Tân Lạc

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NAM SƠN

Mã số thuế: 5400474317

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Dồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NAM SƠN

Mã số thuế: 5400346428

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Dồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM SƠN

Mã số thuế: 5400346361

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Dồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN

Mã số thuế: 5400346072

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Rồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


UBND XÃ NAM SƠN HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190668

Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Bắn

Địa chỉ: Xã Nam sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


ỦY NHIỆM THU XÃ NAM SƠN

Mã số thuế: 5400190668-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ủy ban xã, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦN NON XÃ LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400346763

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Bách, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400346410

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400346266

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400333073

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thường(P. hiệu trưởng)

Địa chỉ: xã Lũng Vân, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình