Tìm thấy (507) doanh nghiệp tại Huyện Lạc Sơn

HỢP TÁC XÃ CÂY DỔI VÀ KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

Mã số thuế: 5400520683

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đẩu

Địa chỉ: Xóm Be Trên, Xã Chí Đạo, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY LỢI XÃ NHÂN NGHĨA

Mã số thuế: 5400521038

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quảng

Địa chỉ: Phố Vó, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH AN GIA VINA

Mã số thuế: 5400519744

Đại diện pháp luật: Quách Thế An

Địa chỉ: Phố Vó, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400519800

Đại diện pháp luật: Bùi văn Diển

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400480656

Đại diện pháp luật: Trần Việt Thắng

Địa chỉ: Xóm Hầu 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


BAN PHÁT TRIỂN XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400477413

Đại diện pháp luật: BùI THị THU

Địa chỉ: Xã Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400471570

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chánh

Địa chỉ: Xã Hầu III, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH TUẤN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400415907

Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Hùng, xóm Hầu Ba, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400367724

Đại diện pháp luật: Bùi văn Hùng

Địa chỉ: Xóm Hầu III, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400367139

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuỷ

Địa chỉ: Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình