Tìm thấy (369) doanh nghiệp tại Huyện Đà Bắc

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU BIGFARM

Mã số thuế: 5400519448

Đại diện pháp luật: Đõ Phương Thảo

Địa chỉ: xóm Men, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HIẾU KIÊN

Mã số thuế: 5400520813

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tương Thanh

Địa chỉ: Tiểu khu Đoàn Kết, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG MINH HẢI

Mã số thuế: 5400519409

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Tiểu khu Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400520789

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Doanh

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400500013

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Kiên

Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MAVIN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400498075

Đại diện pháp luật: Ngô Phú Thỏa

Địa chỉ: Thôn Dưng, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400460466

Đại diện pháp luật: Quách Thị Khanh

Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400459661

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huyền

Địa chỉ: Xóm Roi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG, LÂM NGHIỆP HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400454984

Đại diện pháp luật: Xa Văn Huy

Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


TRƯỜNG THCS XÃ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400322346

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình