Tìm thấy (311) doanh nghiệp tại Huyện Cao Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ISLAND

Mã số thuế: 5400521013

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hưng

Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 5400520891

Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Phương

Địa chỉ: Số 290 khu 4, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THỊNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519617

Đại diện pháp luật: Vũ Đăng Khoát

Địa chỉ: Nhà bà Phan Thị Hảo, Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IK

Mã số thuế: 5400519455

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Địa chỉ: Số nhà 154, khu 3, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM PHONG

Mã số thuế: 5400323928

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ NAM PHONG

Mã số thuế: 5400321198

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN NAM PHONG

Mã số thuế: 5400207777

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Nam phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


UNT 01- XA� NAM PHONG

Mã số thuế: 5400207777-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nam Phong, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ ĐIỆN NĂNG XÃ NAM PHONG

Mã số thuế: 5400414533

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Xuân

Địa chỉ: UBND xã nam phong, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG TUYẾT

Mã số thuế: 5400467221

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết

Địa chỉ: Xóm Chẹo 1, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình