Tìm thấy (190) doanh nghiệp tại Xã Long Hoà

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN SƯƠNG

Mã số thuế: 0316437861

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Sương

Địa chỉ: 803 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HỮU

Mã số thuế: 0316437854

Đại diện pháp luật: Hồ Đức Hữu

Địa chỉ: 891 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH PHAN

Mã số thuế: 0316437318

Đại diện pháp luật: Phan Minh Anh

Địa chỉ: 775 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC ĐIỀN QUANG

Mã số thuế: 0316397584

Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tuấn

Địa chỉ: 2/1 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH WILD WOLF

Mã số thuế: 0316423160

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng

Địa chỉ: số 1/195A, ấp Đồng Hòa, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH NFM

Mã số thuế: 0316422329

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiền

Địa chỉ: Số 2/197, ấp Đồng Hoà, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH PURE WHITE

Mã số thuế: 0316420145

Đại diện pháp luật: Diệp Thành Tài

Địa chỉ: Số 2/197, ấp Đồng Hoà, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH YOUR DREAM

Mã số thuế: 0316419414

Đại diện pháp luật: Võ Đức Tân

Địa chỉ: 1/195A, ấp Đồng Hoà, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH SWALLOW WING

Mã số thuế: 0316416766

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hận

Địa chỉ: số 2/197, ấp Đồng Hòa, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẢI VỤN CÔNG NGHIỆP TÙNG PHONG

Mã số thuế: 0316589261

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Phong

Địa chỉ: 1/181 ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh