Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỮU 3

Mã số thuế: 6300286907

Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Thới

Địa chỉ: Ấp Phú Tân, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHỞI

Mã số thuế: 6300286872

Đại diện pháp luật: Trần Trầm Hương

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ HỮU HẠNH 5

Mã số thuế: 6300286978

Đại diện pháp luật: Bùi Trí Dũng

Địa chỉ: Ấp Đông Phú A, Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔNG PHƯỚC

Mã số thuế: 6300275077

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Năm

Địa chỉ: Ấp Đông Lợi, Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HƯŨ 4

Mã số thuế: 6300286921

Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng

Địa chỉ: Ấp Phú Lộc, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ HỮU HẠNH 1

Mã số thuế: 6300286953

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tôn

Địa chỉ: Ấp Đông Bình, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 6300022950

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Ngã Sáu - Huyện Châu Thành - Hậu Giang, Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ HƯŨ HẠNH 2

Mã số thuế: 6300286960

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Địa chỉ: Ấp Phước Long, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHƯỚC A

Mã số thuế: 6300274820

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Ấp Phước Long, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang