Tìm thấy (1.188) doanh nghiệp tại Huyện Kiến Thụy

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂM NHƯ NGỌC

Mã số thuế: 0201907119

Đại diện pháp luật: Mạc Như Ngọc

Địa chỉ: Thôn Lão Phú (tại nhà bà Mạc Như Ngọc), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG SAO MAI

Mã số thuế: 0201896763

Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Tấn

Địa chỉ: Thôn Kính Trực (tại nhà ông Bùi Văn Tính), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI BẮC HÀ

Mã số thuế: 0201880869

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Bằng

Địa chỉ: Thôn Kiến Trực (tại nhà ông Bùi Văn Thao), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÂM HÀN QUỐC

Mã số thuế: 0201878612

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sâm

Địa chỉ: Thôn Lão Phong 1 (tại nhà Nguyễn Thị Sâm), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-LLET

Mã số thuế: 0201874840

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đoàn

Địa chỉ: Thôn Lão Phong 2 (tại nhà ông Bùi Văn Đoàn), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 0201872635

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Dinh

Địa chỉ: Xóm 1 Kính Trực (tại nhà ông Đoàn Thế Tác), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SƠN TRÀ

Mã số thuế: 0201864810

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn

Địa chỉ: Thôn Lão Phong 2 (tại nhà bà Ngô Thị Yến), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH JOTO - KOREA

Mã số thuế: 0201822521

Đại diện pháp luật: Đoàn Đắc Quynh

Địa chỉ: Thôn Kính Trực (tại nhà ông Đoàn Đắc Quynh), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CHUNG

Mã số thuế: 0201806424

Đại diện pháp luật: Lý Văn Hoàn

Địa chỉ: Thôn Thái Lai (tại nhà ông Lý Văn Hoàn), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng


NGUYỄN THỊ LAN

Mã số thuế: 0201772101

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thái Lai, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng