Tìm thấy (20.325) doanh nghiệp tại Hải Dương

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0801337559

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thìn

Địa chỉ: Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


CÔNG TY TNHH THẢO LẬP

Mã số thuế: 0801340664

Đại diện pháp luật: Phạm Thành Lập

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG IDCONS

Mã số thuế: 0801342679

Đại diện pháp luật: Lê Trung Phong

Địa chỉ: Khu Chợ Đình, Xã An Đức, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0801337686

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long

Địa chỉ: Thôn Đà Phố, Xã Hồng Phúc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN QUANG

Mã số thuế: 0801335255

Đại diện pháp luật: Vũ Duy Quynh

Địa chỉ: thôn Hội Xá, Xã Tân Quang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TIỀN LIỆT

Mã số thuế: 0801337661

Đại diện pháp luật: Vũ Thế Thắng

Địa chỉ: Thôn Tiền Liệt, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN VINH

Mã số thuế: 0801337622

Đại diện pháp luật: Đào Đức Nhiệm

Địa chỉ: Thôn Tam Tập, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CHUNG

Mã số thuế: 0801337608

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thế

Địa chỉ: Thôn Hữu Chung, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương


CÔNG TY TNHH RẠP XIẾC KHỔNG LỒ

Mã số thuế: 0801339323

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bách

Địa chỉ: Tổ 7, thôn Phù Tải, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Miện, Hải Dương


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG VY

Mã số thuế: 0801339002

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Toan

Địa chỉ: Thôn Tiêu Lâm, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương