Tìm thấy (14) doanh nghiệp tại Thị Xã Kỳ Anh

PHẠM THIÊN HÀ

Mã số thuế: 3001614784

Đại diện pháp luật: Phạm Thiên Hà

Địa chỉ: Tân phong, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ KỲ ANH

Mã số thuế: 3002028246

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Bắc

Địa chỉ: Sông Trí, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


NGUYỄN HỮU ĐẠI

Mã số thuế: 3001490514

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đại

Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Anh, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


NGUYỄN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 3001439701

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Oanh

Địa chỉ: Đình Chợ, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


HẠT KIỂM LÂM

Mã số thuế: 3001069497

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu phố Hưng Bình, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ

Mã số thuế: 3000167653

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng

Địa chỉ: TDP Hưng Hòa, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


HÀ THỊ THẢO

Mã số thuế: 3000232990

Đại diện pháp luật: Hà Thị Thảo

Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIANG TĂNG

Mã số thuế: 3002124341

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tăng

Địa chỉ: Thôn Hoa Trung, Xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC PHÚ NHÂN NGHĨA

Mã số thuế: 3001943475

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc

Địa chỉ: Nhà ông Trần Thái Sơn, tổ dân phố Liên Phú, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh


TRẦN XUÂN NHẠ

Mã số thuế: 3001553161

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Nhạ

Địa chỉ: Kỳ Liên, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh