Tìm thấy (697) doanh nghiệp tại Huyện Đức Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3002198449

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nguyên

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH NHẬT LINH CHI

Mã số thuế: 3002198706

Đại diện pháp luật: Cù Huy Nhật

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 3002113389

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Giang

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI XÓM VỊNH XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 3002103020

Đại diện pháp luật: Lê thị Mai

Địa chỉ: Thôn Tân Lộc, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TN HƯƠNG HOAN

Mã số thuế: 3002038773

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hương

Địa chỉ: Tại nhà bà Trần Thị Thu Hương, thôn Tân Thành, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 3001938700

Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh An

Địa chỉ: Thôn Tân Lộc, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH THĂNG HÒA

Mã số thuế: 3001936005

Đại diện pháp luật: Trần Minh Hòa

Địa chỉ: (Nhà bà Trần Thị Bình), thôn Tân Thành, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


HTX NN TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 3001651352

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tứ

Địa chỉ: Xã Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH TÚ CẨM

Mã số thuế: 3000949435

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hường

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 3000671155

Đại diện pháp luật: Lê Bá Quyền

Địa chỉ: Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh