Tìm thấy (28) doanh nghiệp tại Xã Đốc Tín

CÔNG TY TNHH TMDK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108035142

Đại diện pháp luật: Lương Anh Đức

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QTM FRANCE EU

Mã số thuế: 0108734912

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Quyền

Địa chỉ: xóm 6, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỐC TÍN

Mã số thuế: 0108697957

Đại diện pháp luật: Nghiêm Đình Quyết

Địa chỉ: Xóm 5, Thôn Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT

Mã số thuế: 0107606996

Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Quốc

Địa chỉ: Xóm 8, thôn Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA

Mã số thuế: 0107402960

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Anh

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOSTING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106486044

Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Đức

Địa chỉ: Xóm 3, thôn Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ ĐỨC C

Mã số thuế: 0104096578

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thuấn

Địa chỉ: Xã Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


TRƯỜNG THCS ĐỐC TÍN

Mã số thuế: 0103998319

Đại diện pháp luật: Lương Văn Am

Địa chỉ: xã Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỐC TÍN

Mã số thuế: 0103948808

Đại diện pháp luật: Trần Đình Mỳ

Địa chỉ: Xã Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội


TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG ĐỐC TÍN

Mã số thuế: 0103948540

Đại diện pháp luật: Trần Thị Sáu

Địa chỉ: Xã Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội