Tìm thấy (821) doanh nghiệp tại Huyện Lý Nhân

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI TÍN

Mã số thuế: 0700842844

Đại diện pháp luật: Chu Đức Thể

Địa chỉ: Tổ dân phố Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG CHÂU

Mã số thuế: 0700842900

Đại diện pháp luật: Chu Huy Việt

Địa chỉ: Số 238 đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH LÂM

Mã số thuế: 0700845027

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Linh

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH DỆT MAY SÔNG CHÂU

Mã số thuế: 0700844880

Đại diện pháp luật: Trần Huy Tú

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH HỮU KHUYẾN

Mã số thuế: 0700530884

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tình

Địa chỉ: Thôn Đông Trụ, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH CH 368

Mã số thuế: 0700827074

Đại diện pháp luật: Trần Thành Công

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI PHƯỢNG

Mã số thuế: 0700801661

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Huỳnh

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0700795506

Đại diện pháp luật: Trần Thúy Nghĩa

Địa chỉ: Xóm 8 Nhân Tiến, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH ĐỨC THÍCH

Mã số thuế: 0700788178

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Thích

Địa chỉ: Thôn Đông Trụ, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Hà Nam


CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO XUÂN DŨNG

Mã số thuế: 0700778035

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Dũng

Địa chỉ: Thôn Dân Tiến, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Hà Nam