Tìm thấy (290) doanh nghiệp tại Huyện Yên Minh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DU GIÀ

Mã số thuế: 5100306135

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tuệ

Địa chỉ: Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP - DỊCH VỤ TỔNG HỢP HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 5100471160

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuy

Địa chỉ: Thôn Cốc Pảng, Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON DU GIÀ

Mã số thuế: 5100312481

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm

Địa chỉ: , Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DU GIÀ

Mã số thuế: 5100312499

Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường

Địa chỉ: , Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC DU GIÀ

Mã số thuế: 5100312474

Đại diện pháp luật: Trần Minh Hưng

Địa chỉ: , Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ 198 TẤN TÚ

Mã số thuế: 5100267729

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn

Địa chỉ: Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


HTX DVTH QUANG HẢI

Mã số thuế: 5100263562

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Hải

Địa chỉ: Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ PHÚC GIANG

Mã số thuế: 5100263587

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nơi

Địa chỉ: Thôn Cốc Pảng, Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT YÊN MINH - XÃ DU GIÀ

Mã số thuế: 5100467615-004

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Huyền

Địa chỉ: Du Già, Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT YÊN MINH - XÃ DU GIÀ

Mã số thuế: 5100467573-004

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Huyền

Địa chỉ: Du Già, Xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang