Tìm thấy (416) doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TRUNG HG

Mã số thuế: 5100480782

Đại diện pháp luật: Phùng Văn Trung

Địa chỉ: Thôn Lùng Mở, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THUỶ TÚ

Mã số thuế: 5100480172

Đại diện pháp luật: Vàng Seo Hoan

Địa chỉ: Thôn Lùng Cháng, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÀ RÀNG

Mã số thuế: 5100455056

Đại diện pháp luật: Lèng Minh Pạy

Địa chỉ: Thôn nà ràng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP PHIÊNG LANG

Mã số thuế: 5100438935

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mành

Địa chỉ: Thôn phiên lang, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


HOÀNG THỊ VẸ

Mã số thuế: 5100371945

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã khuôn lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã khuôn lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


HOÀNG VĂN CÔNG

Mã số thuế: 5100371952

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Khuôn lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Khuôn lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


HOÀNG VĂN LỢI

Mã số thuế: 5100370571

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lợi

Địa chỉ: Xã khuôn lùng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


HOÀNG VĂN BỐN

Mã số thuế: 5100341394

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khuôn lùng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THÀNH - KHUÔN LÙNG

Mã số thuế: 5100262720

Đại diện pháp luật: Tống Thị Sinh

Địa chỉ: xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON KHUÔN LÙNG

Mã số thuế: 5100262706

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Thuỷ

Địa chỉ: xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang