Tìm thấy (305) doanh nghiệp tại Huyện Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480944

Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Dũng

Địa chỉ: Thôn Lủ Thượng, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ ANH ĐỨC

Mã số thuế: 5100481095

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Viện

Địa chỉ: Thôn Hạ Thành, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP THƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 5100479875

Đại diện pháp luật: Ma Văn Thượng

Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG MINH TÙNG

Mã số thuế: 5100468619

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sư

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 5100451164

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bính

Địa chỉ: Thôn chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ HẢI VINH

Mã số thuế: 5100349474

Đại diện pháp luật: Bùi Trịnh Quỳnh

Địa chỉ: Thông Chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang


HTX THUỶ NÔNG HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 5100333474

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Bách

Địa chỉ: Thôn Chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang


HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5100318229

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lưu

Địa chỉ: Thôn kiêu xã xuân giang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN GIANG

Mã số thuế: 5100309993

Đại diện pháp luật: Ngô Đình Thi

Địa chỉ: Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU THÀNH LONG

Mã số thuế: 5100245651

Đại diện pháp luật: PHạm Văn An

Địa chỉ: Thôn Phố mới, xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang