Tìm thấy (251) doanh nghiệp tại Huyện Quản Bạ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGHĨA THUẬN

Mã số thuế: 5100481218

Đại diện pháp luật: Vàng Hồ Kháng

Địa chỉ: Na Cho Cai, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5100460828

Đại diện pháp luật: Giàng Mí Vư

Địa chỉ: Xã bát Đại Sơn, Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁT ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5100437755

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã bát đại Sơn, Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


TRƯỜNG MẦN NON XÃ BÁT ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5100260071

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Bát đại sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS BÁT ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5100260064

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bát đại sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN QUẢN BẠ - XÃ BÁT ĐẠI SƠ

Mã số thuế: 5100467220-004

Đại diện pháp luật: abc

Địa chỉ: Xã Bát đại sơn, Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN QUẢN BẠ - XÃ BÁT ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5100467238-004

Đại diện pháp luật: abc

Địa chỉ: Xã Bát Đại Sơn, Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN DƯƠNG QB

Mã số thuế: 5100425809

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Kiểm

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỲNH THƯ

Mã số thuế: 5100468305

Đại diện pháp luật: Đàm Duy Khánh

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN QUẢN BẠ

Mã số thuế: 5100467220

Đại diện pháp luật: Ma Tường Bằng Giang

Địa chỉ: TT Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang