Tìm thấy (297) doanh nghiệp tại Huyện Mèo Vạc

HTX NLN THÔN BẮC LÀNG XÃ NẬM BAN

Mã số thuế: 5100470304

Đại diện pháp luật: Lò Thanh Lù

Địa chỉ: Nậm Ban, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 5100366737

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hằng

Địa chỉ: Bản Ruộc, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NẬM BAN

Mã số thuế: 5100293750

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Chiến

Địa chỉ: xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NẬM BAN

Mã số thuế: 5100293775

Đại diện pháp luật: Hà Xuân Huynh

Địa chỉ: xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẬM BAN

Mã số thuế: 5100293782

Đại diện pháp luật: Lý Thị Viễn

Địa chỉ: xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM BAN

Mã số thuế: 5100274814

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy

Địa chỉ: Thôn bản ruộc, xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO XÃ NẬM BAN

Mã số thuế: 5100293736-004

Đại diện pháp luật: Nông Văn Dùng

Địa chỉ: Xã Nậm Ban, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


HTX GIA HOÀNG

Mã số thuế: 5100455881

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuân

Địa chỉ: Thôn Há ía, Xã Cán Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


HXT THƯƠNG MẠI VÀ XD TÂN LONG

Mã số thuế: 5100427651

Đại diện pháp luật: Sùng Sấy Nô

Địa chỉ: Xóm Há ía, Xã Cán Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ CÁN CHU PHÌN

Mã số thuế: 5100293905

Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Hải

Địa chỉ: xã Cán Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang