Tìm thấy (289) doanh nghiệp tại Huyện Đồng Văn

HỢP TÁC XÃ DI TÍCH NHÀ VƯƠNG

Mã số thuế: 5100480831

Đại diện pháp luật: Vương Duy Bảo

Địa chỉ: Thôn Sà Phìn A, Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100480849

Đại diện pháp luật: Mai Thị Thùy

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 1911

Mã số thuế: 5100291062

Đại diện pháp luật: Thào Pà Nô

Địa chỉ: Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CÔNG THÀNH

Mã số thuế: 5100434112

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Công

Địa chỉ: Lũng Táo, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ LŨNG TÁO

Mã số thuế: 5100310276

Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Thọ

Địa chỉ: xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LŨNG TÁO

Mã số thuế: 5100309055

Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Thọ

Địa chỉ: xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG TÁO

Mã số thuế: 5100296159

Đại diện pháp luật: Sinh Mí Sỉnh

Địa chỉ: xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT ĐỒNG VĂN - XÃ LŨNG TÁO

Mã số thuế: 5100467326-015

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn

Địa chỉ: Xã Lũng Táo, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐỒNG VĂN - XÃ LŨNG TÁO

Mã số thuế: 5100467319-015

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn

Địa chỉ: Xã Lũng Táo, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ LÔ LÔ CHẢI

Mã số thuế: 5100466890

Đại diện pháp luật: Vàng Thị Xuyến

Địa chỉ: Thôn Lô Lô Chải, Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn, Hà Giang