Tìm thấy (195) doanh nghiệp tại Huyện Bắc Mê

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1 TV TIẾN PHÁT 7979

Mã số thuế: 5100480292

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÁT BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100451220

Đại diện pháp luật: Lã Văn Du

Địa chỉ: Bản Loòng, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


HTX DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP - TRỒNG VÀ CHIẾT XUẤT TINH DẦU HÔI XÃ ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100441448

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tủng

Địa chỉ: Thôn Nà Nôm, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 5100333682

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kim

Địa chỉ: Thôn Pon Cút Xã Đường Âm, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100305188

Đại diện pháp luật: Lã Văn Huỳnh

Địa chỉ: xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100266186

Đại diện pháp luật: Phú Thị Thuý

Địa chỉ: Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100266027

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hoan

Địa chỉ: Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100266002

Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Thăng

Địa chỉ: Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


HTX QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY LỢI XÃ ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100412285

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huỳnh

Địa chỉ: Thôn Độc Lâp, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang


HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: 5100410633

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy

Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang