Tìm thấy (202) doanh nghiệp tại Thị Xã Ayun Pa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM LÝ TRẺ AYUN PA

Mã số thuế: 5901159193

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phước

Địa chỉ: Hẻm Nguyễn Du, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH TÂM NHẬT GIANG HL

Mã số thuế: 5901154702

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lan

Địa chỉ: 49 Lê Lợi, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VỀ ĐIỆN - SOLAR NHƯ LONG

Mã số thuế: 5901155946

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thuận

Địa chỉ: 41 Trần Quốc Toản, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG KHANG GIA LAI

Mã số thuế: 5901160022

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: 55 Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC SƠN PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901122997

Đại diện pháp luật: Bùi Phước Sơn

Địa chỉ: 10 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG AN NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 5901122355

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung

Địa chỉ: 36 Bà Triệu, Tổ 7, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT AYUNPA

Mã số thuế: 5901108142

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: 68a Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, Thị xã AyunPa, Gia Lai, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT AYUN PA

Mã số thuế: 5901108128

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: Số 68A, đường Nguyễn Huệ, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT AYUNPA

Mã số thuế: 5901108209

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: 68a Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, Thị xã AyunPa, Gia Lai, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ- CCT AYUNPA

Mã số thuế: 5901108199

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: 68a Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, Thị xã AyunPa, Gia Lai, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai